Uczniowskie Prezentacje Matematyczne


Regulamin "Uczniowskich Prezentacji Matematycznych"

  1. W "prezentacjach" biorą udział uczniowie nauczycieli niekoniecznie zrzeszonych w SNM.
  2. Każdy nauczyciel, o którym mowa w punkcie 1, ma prawo zgłosić maksymalnie dwóch uczniów przygotowujących prelekcję.
  3. Każdy nauczyciel, o którym mowa w punkcie 1, ma prawo zgłosić kilku uczniów wysłuchujących "Prezentacji"
  4. W zgłoszeniu ucznia przygotowującego prezentację należy podać:
     a/ pełną nazwę szkoły wraz z adresem i numerem telefonu
     b/ imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna
     c/ imię i nazwisko ucznia przygotowującego prezentację
     d/ temat prelekcji i jej krótki opis
     e/ listę potrzebnych materiałów
     f/ czas trwania prelekcji - nie krócej niż 10 minut, nie dłużej niż 20 minut
     g/ liczbę uczniów - słuchaczy "Uczniowskich Prezentacji Matematycznych".
  5. Termin nadsyłania zgłoszeń prelegentów upływa na 10 dni przed ustalonym terminem "Prezentacji"
  6. Uczniów - słuchaczy szkoła możne zgłosić na dwa dni przed UPM, podając:
     a) imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna,
     b) liczbę uczniów, którzy będą uczestniczyć w UPM.
  7. Wszyscy uczestnicy - zarówno nauczyciele, jak i uczniowie - prelegenci otrzymają stosowne potwierdzenia.


Cele organizowania Uczniowskich Prezentacji Matematycznych:

  - popularyzowanie matematyki wśród uczniów,
  - rozbudzanie zainteresowań matematycznych,
  - umożliwianie "młodym matematykom" dzielenie się swoimi pasjami z rówieśnikami,
  - kształcenie umiejętności przygotowania i przeprowadzenia wystąpienia na zadany temat,
  - stworzenie możliwości nauczycielom na pochwalenie się umiejętnościami swoich uczniów,
  - wyselekcjonowanie uczestników na "Kongres Młodych Matematyków" reprezentujących województwo opolskie


XI Uczniowskie Prezentacje Matematyczne za nami.

28 października po raz jedenasty Opolski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki gościł w murach Publicznego Gimnazjum nr 7 w Opolu z imprezą dla uczniów zainteresowanych matematyką pod nazwą Uczniowskie Prezentacje Matematyczne. W tym roku przygotowaliśmy cztery prezentacje o następujących tytułach:

    1. Dlaczego liczby mogą być ciekawe? autorstwa Anny Leśniewskiej i Łukasza Bialica z PG nr 7 w Opolu, którzy przygotowywali się pod opieką p. Ewy Kopińskiej-Czerkawskiej;
    2. Paradoksy matematyczne zaprezentowane przez Alicję Kozacką, Dominikę Jędrzejko oraz Annę Moroszkiewicz również z PG nr 7 w Opolu, których opiekunem była p. Bogusława Bielec;
    3. Liczba ? zwana ludolfiną, której niezwykłość i przydatność nie tylko na matematyce przybliżyli słuchaczom Marcin Oleksy, Paweł Stępczyński i Damian Studziński z Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Lewinie Brzeskim, a których zmotywowała do pracy i służyła radą p. Iwona Kasprzak;
    4. Magiczna kostka autorstwa Filipa Dopierały, Patryka Babskiego, Stanisława Krzewieckiego oraz Filipa Wielgosińskiego, także uczniów PG nr 7 w Opolu, którzy przy współpracy z p. Bogusławą Bielec zaprezentowali nie tylko wiele informacji i ciekawostek na temat kostek Rubika, ale również prawdziwe show w ich układaniu.

Wszystkie prezentacje były bardzo dobrze przygotowane i przedstawione. Swoją tematyką wzbogacały nauczanie matematyki na wszystkich poziomach edukacyjnych. Uczestnicy mieli możliwość posłuchania o liczbach bliźniaczych, zaprzyjaźnionych, liczbie złotej i wielu innych. Byli włączani przez prowadzących do aktywnego udziału i nagradzani drobnymi upominkami za prawidłowe odpowiedzi. Dużej aktywności wymagała prezentacja dotycząca paradoksów matematycznych i złudzeń optycznych, trzeba było być bardzo skupionym i uważnym by nie dać się wprowadzić w błąd i zrozumieć na czym polega paradoks. Wstęgą Möbiusa bawili się z równym zainteresowaniem młodsi i starsi uczestnicy UPM. Wiele ciekawych informacji dostarczyła słuchaczom prezentacja o liczbie Pi. Nie wszyscy wiedzieli, że pod romantycznie brzmiąca nazwą "Ludolfina" kryje się niewymierna liczba, której przybliżenie 3,14 znane jest każdemu, kto liczył pole czy obwód koła. Zwieńczeniem teorii było "żywe rozwinięcie dziesiętne tej liczby", które utworzyli na szkolnym korytarzu uczestnicy wyposażeni w kartki z liczbami. Prawdziwych emocji dostarczyli autorzy prezentacji o kostkach Rubika, na ułożenie których potrzebowali kilkanaście lub kilkadziesiąt sekund. Dla słuchaczy atrakcją było "mieszanie" kostek nietypowych: 2x2, 5x5, czworościennych czy dwunastościennych, a ogromny aplauz wzbudziło ułożenie przez jednego z prowadzących kostki po ławką - bez patrzenia, bazując tylko na zapamiętanych algorytmach. Autorzy prezentacji i nauczyciele opiekunowie, tradycyjnie już, zostali nagrodzeni podziękowaniami i drobnymi upominkami wręczonymi przez szefową Oddziału Zdzisławę Szkotak.
Organizatorzy w przerwie pomiędzy prezentacjami zaprosili uczestników na słodki poczęstunek i zajęcia z origami, które poprowadziła p. Bogusława Bielec.
Dziękujemy zarówno autorom prezentacji i ich nauczycielom jak i słuchaczom, którymi byli uczniowie szkół podstawowych nr 10 i nr 11 z Opola, gimnazjów z Opola oraz z Lewina Brzeskiego i Dębskiej Kuźni. Ogromne podziękowania należą się także nauczycielkom matematyki z PG 7 za pomoc przy organizacji i przeprowadzeniu XI UPM.
Już zapraszamy za rok na XII UPM i czekamy na zgłaszanie Waszych prezentacji.
                  Organizatorzy


X Jubileuszowe Uczniowskie Prezentacje Matematyczne za nami.

24 października 2014 r. w piątkowe popołudnie odbyła się, po raz dziesiąty, impreza matematyczna zorganizowana przez Opolski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu. Aż trudno uwierzyć, że to już dziesięć lat.
Oto kalendarium UPM:
- I Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, PG 7 Opole 9 maja 2005 r. - II Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, 6 października 2006 r. PSP 11 Opole
- III Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, 2 października 2007 r. PG 7 Opole
- IV Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, 6 października 2008 r. PG 5 Opole
- V Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, 9 października 2009 r. PG 7 Opole
- VI Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, 8 października 2010 r. PG 7 Opole
- VII Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, 7 października 2011 r. PG 7 Opole
- VIII Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, 8 października 2012 r. PG 7 Opole
- IX Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, 7 października 2013 r. PG 7 Opole.

Podczas tegorocznych UPM gościliśmy dyrektorów szkół zrzeszonych w Stowarzyszeniu Szkół Innowacyjnych Regionu Opolskiego, którzy inaugurowali rok szkolny pod hasłem "Myślenie matematyczne w interdyscyplinarnej edukacji". Wśród słuchaczy była liczna grupa uczniów PG nr 3 w Brzegu, którzy przygotowali jedną z prezentacji, zorganizowali konkurs zadaniowy dla wszystkich zainteresowanych i byli bardzo aktywnymi słuchaczami wszystkich przygotowanych na ten dzień prezentacji. Organizatorzy dziękują nauczycielkom PG 3 w Brzegu za ogromne zaangażowanie. Uczestnikami byli także uczniowie z gimnazjum w Lewinie Brzeskim, w Dąbrowie oraz PG 7 w Opolu. Uczestników i gości przywitała przewodnicząca oddziału SNM Zdzisława Szkotak i dyrektor PG 7 w Opolu Małgorzata Szafors.

Autorzy prezentacji, pod opieką swoich nauczycieli, przygotowali prezentacje przybliżające uczestnikom następujące zagadnienia:
1. Złoty podział odcinka
Jakub Polikowski, Mateusz Szczepaniak, Aleksander Kokot
ZS w Dąbrowie, opiekun p. Maryla Oberska-Rencz
2. Rusz głową
Aleksandra Wieczorkiewicz, Weronika Żelowska
PLO II w Opolu, opiekun p. Maria Romanowska
3. Paradoksy matematyczne
Alicja Kozacka, Dominika Jędrzejko, Anna Goroszkiewicz
PG 7 w Opolu, opiekun p. Bogusława Bielec
4. YRFYZS
Patrycja Pogorzelska, Barbara Murgrabia, Aleksandra Łojowska
PG 3 w Brzegu, opiekun p. Jolanta Kopij
5. Systemy liczbowe - potrzeba czy ciekawostka?
Łukasz Bialic, Patryk Jędrzejak
PG 7 w Opolu, opiekun p. Ewa Kopińska-Czerkawska
6. Na czym polega tajemnica złotej liczby?
Maksymilian Roguła, Artur Leśniewski, Marcel Lisik
PG 7 w Opolu, opiekun p. Halina Włodarczyk-Porzucek
7. Liczby pierwsze
Krzysztof Waliczek, Szymon Meyer
PLO II w Opolu, opiekun p. Maria Romanowska

Wszystkie prezentacje były profesjonalnie przygotowane, prelegenci nawiązali dobry kontakt ze słuchaczami, wszyscy mogli się wykazać refleksem, wiedzą i pomysłowością. Przewodnicząca oddziału nagrodziła autorów prezentacji drobnymi upominkami a ich opiekunom wręczyła stosowne podziękowania. Na wszystkich czekał słodki poczęstunek.
Organizatorzy dziękują nauczycielkom matematyki z PG 7, które włączyły się w organizację tegorocznych UPM i zapraszają za rok na kolejne, jedenaste Uczniowskie Prezentacje Matematyczne.

              Przewodnicząca Opolskiego Oddziału SNM Zdzisława Szkotak
              w-ce dyrektor PG 7 w Opolu Małgorzata Cisakowska


W piątek 7 października 2013 roku w Publicznym Gimnazjum nr 7 odbyły się IX Uczniowskie Prezentacje Matematyczne. UPM są organizowane przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki Oddział w Opolu jako jedna z imprez matematycznych wpisanych na stałe w kalendarz działalności SNM. Od kilku lat prezentacje odbywają się w PG nr 7.

W tym roku gościliśmy dwunastu autorów prezentacji, którzy zaprezentowali 7 matematycznych zagadnień. Wśród słuchaczy znaleźli się uczniowie PSP nr 7, PSP nr 11, uczniowie opolskich i podopolskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z niemniejszym zainteresowaniem prezentacji wysłuchali obecni na UPM nauczyciele. Obecni mogli wysłuchać wystąpień na następujące tematy:

   1. "Piękno symetrii" - Krzysztof Farys, opiekun p. Teresa Szmolke, Publiczne Gimnazjum w Turawie
   2. "Trygonometria - jakie to proste" - Mirosław Hamryszak, Adam Argier, opiekun p. Maria Romanowska, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr 2 w Opolu
   3. "Adam Adamandy Kochański" - Kamil Graczyk, opiekun p. Bożena Koksa, ZSP nr 3 w Dębskiej Kuźni
   4. "O co chodzi w Speed Stacks?" - Adam Sokolik, Dawid Jureczko, opiekun p. Tomasz Szwed, Liceum Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu
   5. "Czym zajmuje się logika matematyczna?" -Aneta Cisakowska, Michał Grądowy, opiekun p. Ewa Kopińska - Czerkawska, Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu
   6. "Szybkie metody liczenia w pamięci" - Joanna Srebrna, Marta Wiatrzyk, Paweł Otto, opiekun p. Ewa Kasprowicz - Szerner, Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu
   7. "Funkcja liniowa i graficzne rozwiązywanie układów równań I stopnia" - Klaudia Balcer, opiekun p. Teresa Szmolke, Publiczne Gimnazjum w Turawie

Wszystkie prezentacje były bardzo dobrze przygotowane, prelegenci stanęli na wysokości zadania i w przystępny sposób wyjaśniali zagadnienia, które poszerzały wiedzę i rozwijały zainteresowania matematyczne słuchaczy. W przerwie organizatorzy zapewnili wszystkim słodki poczęstunek, a Adam i Dawid uczyli układania kubków Speed Stacks.
Tradycyjnie, już, autorzy prezentacji zostali nagrodzeni drobnymi upominkami a ich opiekunowie otrzymali stosowne podziękowania.


8 października 2012 roku o godzinie 16, już po raz ósmy, w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu odbyły się Uczniowskie Prezentacje Matematyczne organizowane przez członków Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. W zajęciach wzięli udział uczniowie opolskich i podopolskich szkół zarówno podstawowych, gimnazjalnych jak i szkół średnich.
Tym razem uczniowie z sześciu szkół przygotowali, pod opieką swoich nauczycieli, następujące prezentacje:

1. "Dlaczego Tales zniknął z gimnazjum?" - Jakub Furyk i Rafał Lewak; Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Dębskiej Kuźni.
2. "O co chodzi?- zaskakujące gry matematyczne" - Adam Malorny, Alicja Wójtowicz, Dawid Przywara, Magdalena Zadrożna; Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Rogowie Opolskim.
3. "Żyjemy wśród liczb" - Rafał Chruścicki i Łukasz Dziedzic; Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chróścinie.
4. "Geometria pod stopami, czyli parkietaże" Anna Gudełajtis, Karolina Mizera, Kamila Łachut; Publiczne Gimnazjum nr 9 w Opolu.
5. "Liczby zmiennoprzecinkowe" - Michał Kopka; Publiczne Gimnazjum nr 7 w Opolu.
6. "Cechy podzielności" - Bartłomiej Jóźków; Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie.
7. "Kostka Rubika" - Krzysztof Mroziewicz; Publiczne Gimnazjum w Dąbrowie.

Wszystkie zaproponowane tematy były bardzo dobrze przygotowane i wzbudziły duże zainteresowanie zarówno uczniów, nauczycieli jak i obecnych na prezentacjach rodziców. Wśród przedstawionych prezentacji były takie, które swoim poziomem wykraczały poza szkolną matematykę (np. "Liczby zmiennoprzecinkowe"), oraz które poszerzały materiał ("Dlaczego Tales zniknął z gimnazjum") a także te rozwijające zainteresowania i pokazujące, inne oblicze matematyki. W przerwie sesji naukowej było coś dla ciała, czyli słodki poczęstunek. Na zakończenie każdy prelegent otrzymał zaświadczenie i drobny upominek, a nauczyciele podziękowania przygotowane przez SNM Oddział Opole.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim za udział i już zapraszamy za rok na IX Uczniowskie Prezentacje Matematyczne.


Jak co roku z początkiem października odbyły się VII UCZNIOWSKIE PREZENTACJE MATEMATYCZNE.

Uczestnicy, w gościnnych murach PG nr 7 w Opolu, wysłuchali następujących prelekcji:

1. Rafał Matysek z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni
temat prezentacji: "Figury jednobieżne"
opiekun: p. Bożena Koksa

2. Wiktoria Matyja z I LO w Oleśnie
temat prezentacji: "Magia matematyki"
opiekun: p. Katarzyna Tatarowicz

3. Karolina Silarska i Małgorzata Piskorska z PG 3 w Brzegu
temat prezentacji: "Matematyka w kuchni i wokół nas"
opiekun: p. Jolanta Kopij

Przerwa z niespodzianką

4. Michał Kopka z PG 7 w Opolu
temat prezentacji: "System binarny"
opiekun: p. Joanna Stasch

5. Arkadiusz Popiel z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu,
temat prezentacji: "Kropka nad 'i'"
opiekun: p. Sylwia Kownacka

6. Michał Szymański z Publicznego Gimnazjum nr 5 w Opolu
temat prezentacji: "Systemy liczbowe"
opiekun: p. Ewa Kasprowicz-Szerner
VI UCZNIOWSKIE PREZENTACJE MATEMATYCZNE

8 października 2010 roku w gościnnym Publicznym Gimnazjum nr 7 w Opolu odbyły się VI Uczniowskie Prezentacje Matematyczne organizowane przez Opolski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. Frekwencja uczniów była wysoka, a ich przekrój wiekowy zróżnicowany - od klasy piątej szkoły podstawowej do klasy drugiej szkoły średniej.
Pierwsza prezentacja o tytule " MAGIA MUZYKI - GITARA" przygotowana przez Arkadiusza Popiela z I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu (pod opieką pani Sylwii Kownackiej), wprowadziła nas w cudowny świat muzyki i jego powiązania z logicznym i uporządkowanym światem matematyki.
Zmysł wzroku należało wytężyć oglądając wystąpienie Katarzyny Schmidt, uczennicy Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opolu (opiekun pani Małgorzata Cisakowska), która " W ŚWIECIE 3 D , CZYLI BRYŁY GEOMETRYCZNE" pokazała ciekawe wiadomości o znanych i mniej znanych figurach przestrzennych.
Prawdziwą magię matematyki mieliśmy okazję poznać w prezentacji: " POTĘGA MATEMATYKI" Wiktorii Matyji z Zespołu Szkół w Oleśnie (opiekun pani Katarzyna Tatarowicz). Wiktoria przedstawiła nam świat logarytmów, wyjaśniała paradoksy matematyczne, a do pisania slajdów użyła specjalnej czcionki, którą czytało się używając okularów 3D.
Na ostatniej prezentacji wpadliśmy w zachwyt oglądając misternie wykonane łabędzie, pudełka i kule, które zaprezentowały Sabina Chuchrowska i Monika Czernia z Publicznego Gimnazjum w Turawie (opiekun pani Teresa Szmolke) to było naprawdę "PRAKTYCZNE ORGIAMI".

Uczniowskie Prezentacje Matematyczne zakończyliśmy wykorzystując zdobyte informacje w praktyce czyli warsztatami orgiami. Z żalem musieliśmy się rozstać, ale obiecujemy , że w przyszłym roku też przyjedziemy - może z własną prezentacją.

Jolanta Kopij opiekun uczniów z PG 3 z Brzegu.


V Uczniowskie Prezentacje Matematyczne odbyły się w piątek 9 października 2009r. w PG nr 7 przy ul. Oleskiej w Opolu. Uczestnicy mogli wysłuchać następujęcych prezentacji:

    Matematyka w życiu codziennym - Anna Szczepankiewicz, PG nr 7 Opole (op. Joanna Stasch)

    Różne sposoby rozwiązywania zadań - Michał Tomański, Wojciech Kuzyszyn, Piotr Cytera, Tomasz Korzyniec, II LO Opole (op. Maria Romanowska)

    Kostka Rubika - Arkadiusz Popiel, I LO Brzeg (op. Sylwia Kownacka)

    Parzystość i nieparzystość - Wiktoria Matyja, I LO Olesno, (op. Katarzyna Kaczorek)

    Historia symboli matematycznych - Łukasz Umiński, Mateusz Umiński PG nr 7 Opole (op. Joanna Stasch)
W poniedziałek 6. października 2008r. w PG 5 w Opolu ul. Ozimska 48a, odbyły się IV Uczniowskie Prezentacje Matematyczne . Tematyka prezentacji:
- Symetria osiowa -krótki wykład połączony z grami matematycznymi;
- Matematycy Starożytnej Grecji i ich odkrycia ;
- Czy można wygrać w toto lotka?
- Rachunek prawdopodobieństwa dla początkujących;


Informujemy, że III Uczniowskie Prezentacje Matematyczne odbyły się we wtorek 2 października 2007r. w PG nr 7 przy ul. Oleskiej w Opolu. Po rozpoczęciu (o godz. 15 30) przedstawionych zostało pięć prezentacji przygotowanych przez uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Oto tematyka i prowadzący:
1.Michał Schneider, Agnieszka Nogielska: O liczbach prawie (?) wszystko
2.Marcin Bomba, Ewelina Kukla: Hotdog czy hamburger? O amerykańskiej sztuce robienia notatek.
3.O wyznaczaniu pierwiastka kwadratowego z liczb
4.Aleksander Łaba: Jak liczy komputer
5.Dorota Gliniak: Hipotezy.

W przerwie, która nastąpiła po trzech pierwszych prezentacjach, uczestnicy udali się na poczęstunek i podziwiali wystawę prac p. Barbary Pfützner: Kultura Wschodu w technice origami i nie tylko.
Zdjęcia z imprezy można zobaczyć tutaj.W dniu 9 maja 2005r. Opolski Oddział SNM zorganizował po raz pierwszy imprezę dla uczniów szkół gimnazjalnych pod nazwą Uczniowskie Prezentacje Matematyczne, w skrócie UPM. Ideą spotkania jest uczestnictwo uczniów w zajęciach (warsztatach, wykładach, odczytach lub tp.) prowadzonych także przez uczniów. Pierwsze UPM zaplanowaliśmy jako ukłon w stronę opolskich nauczycieli matematyki, którzy są członkami SNM-u. Dlatego udział w imprezie, po wcześniejszym zgłoszeniu, mogli brać tylko uczniowie tych nauczycieli. Następne Uczniowskie Prezentacje Matematyczne będą oczywiście otwarte.

W pierwszej edycji imprezy odbyły się 4 uczniowskie prezentacje (po dwie równolegle), a po nich nasza szefowa zafundowała wszystkim uczestnikom krótki kurs praktycznego origami. Zapraszamy do obejrzenia ZDJĘĆ.

Drugie Uczniowskie Prezentacje Matematyczne odbyły się dnia 6 października 2006r. w PSP nr 11 w Opolu. Zdjęcia z imprezy można zobaczyć tutaj.